Elérhetőségünk:

Gyári és utángyártott alkatrészek forgalmazása

Belföldi és nemzetközi fuvarozásÁRAJÁNLATKÉRÉS
Cégprofil
Termékek
Szolgáltatások
EU ügyfeleink részére
ÁSZF
Adatvédelem
Elérhetőség
Árajánlat kérés

Elérhetőségünk:


2018-05-28 16:31

Adatkezelési tájékoztató

A Pogrányi Kft. magánszemély partnerei részére nyújtott szolgáltatásai esetére nyújtandó adatkezelési tájékoztatója a természetes személyek adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) alapján.
A Pogrányi Kft., mint Adatkezelő neve és elérhetősége:

székhely1142 Budapest, Tengerszem u. 7/A
cégjegyzékszám01-09-724478
adószám13224147-2-42
postai cím1142 Budapest, Tengerszem u. 7/A.
e-mail címinfo@pogranyi.hu
honlap címwww.pogranyi.hu
telefonszám06-1-273-1372
képviselő nevePogrányi Gyula

adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos válaszokkal Pogrányi Gyula kereshető.

Adatvédelemmel érintett személyes adatok:

magánszemélyek részére adott szolgáltatások, termékértékesítések ajánlatai

magánszemélyek részére történő szolgáltatás nyújtása

magánszemélyek részére történő termékértékesítés


A személyes adatok nyilvántartásba vétele, kezelése, tárolása, felhasználása kizárólag kereskedelmi kapcsolat létrehozása céljából és a szerződéses jogviszonyból eredő törvényi kötelezettségek betartása miatt történik. A személyes adatok a nyilvántartási rendszerből nem kerülnek továbbításra,

kivéve hatósági (pl. önkormányzat, rendőrség, adóhatóság, stb.)

bírósági

ügyészségi

kérések esetén.
A Pogrányi Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót, az adatokat önmaga kezeli.
Az adatok tárolása elektronikusan történik a könyvviteli rendszer partnernyilvántartásában. A partnernyilvántartáshoz csak az arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése céljából.

A személyes adatok kapcsán érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

hozzáféréshez való jog


tájékoztatáshoz való jog


helyesbítéshez való jog


törléshez való jog


adatkezelés korlátozáshoz való jog


adathordozhatósághoz való jog


tiltakozáshoz való jogAz érintettek jogorvoslati igénnyel, panasszal fordulhatnak az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
telefonszám: 06-1/391-1400
e-mail cím: ugyfelszolgálat@naih.hu
honlap: naih.hu

 

Pogrányi Kft. +36302896116 1142 Budapest Tengerszem utca 7/A